عناوين مطالب وبلاگ
- نزل سپری کرد.(همه مدارک درخواست مرخصی در پرونده قضایی وی در شعبه دادگاه
- مي‌‌کند.به استناد اين قانون که در
- جنگ افغانستان در سال ???? تامين
- سامانه‌‌هاي تسليحاتي و تامين سرمايه
- ارتش امريکا، شامل افزايش حقوق نظاميان،
- کرد، ??? ميليارد دلار براي هزينه‌هاي
- که اوباما در آستانه سال ???? آن را امضا
- کردن آزادي‌هاي مدني آن‌هاست.اين قانون
- مي‌گويند اين قانون تلاشي براي محدود
- دفاع ملي دست به تظاهرات بزنند.آن‌ها
- مرکزي راه‌آهن نيويورک، عليه قانون مجوز
- معترضان قصد دارند با تجمع در ايستگاه
- تخليه اين دفتر ارائه داد.در همين حال،
- امريکا همچنين اخطاريه‌اي مبني بر لزوم
- فعال و خبر‌نگار را بازداشت کرد.پليس
- را به صورت زنده پوشش خبري مي‌دهد، چند
- اعتراضات فعالان جنبش اشغال وال‌استريت
- دفتر تلويزيون "انقلاب جهاني" که
- است.پليس نيويورک سه‌شنبه با حمله به
- چندين فعال و خبر‌نگار را دستگير کرده
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد